Programjaink

Első lépés szociális program

A családi gazdaságok létrehozásának legnagyobb akadálya legtöbb esetben a megfelelő kezdő tőke hiánya. Azonban a bankok gyakorlatilag nem finanszírozzák az ilyen kezdő vállalkozásokat.

Különösen nehéz helyzetben vannak a többgyermekes családok, hisz a gyerekek felnevelése és taníttatása folyamatosan felemészti a család jövedelmét, nincs lehetőségük a megtakarításra, s arra, hogy ezekből megtakarításokból indítsák be a családi gazdaságukat. Ezért a program célcsoportja azok a fiatal családok, akik több kiskorú gyereket nevelnek, s iskoláskorú gyermekeiket magyar iskolába járatják.

A program keretében évente 15 - 20 rászoruló magyar család kap segítséget kamatmentes kölcsön formájában a családi gazdaságának beindításához. A program részeként elsajátítják a gazdálkodás alapismereteit, folyamatos szaktanácsadásban és oktatásban részesülnek, ami garantálja a családi gazdaságuk életképességét, és a törlesztő részletek visszafizetését. A felkészítő tanfolyamokat és a helyszíni szaktanácsadást az Alapítvány szaktanácsadói vagy falugazdászai biztosítják.

Falugazdász hálózat

A kárpátaljai mezőgazdasági viszonyok sajátosságai egy sajátos feladatokat ellátó falugazdász-hálózat kiépítését teszi szükségessé. A hagyományos falugazdász hálózatok fő feladata a különböző állami és EU-s támogatások eljutásának segítése a mezőgazdasági termelőkhöz, a gazdák felkészítése a támogatások igénybevételére. Mivel Ukrajnában nincs, és a közeljövőben nem is várható reális, a családi gazdálkodók szintjére eljutó állami mezőgazdasági támogatási rendszer, az EU-ba történő belépés középtávon sem realitás, a létrehozandó falugazdász hálózatnak az alábbi főbb feladatokat kell ellátnia:

 • Életképes családi gazdaságok létrejöttének elősegítése
 • A létrejött családi gazdaságok fejlesztése
 • A gazdák szakmai ismereteinek növelése
 • Korszerű, hatékony és környezetbarát technológiák meghonosítása és elterjesztése
 • A gazdálkodók segítése a különböző pályázatokban és szociális programokban való részvételben
 • A korszerű, európai típusú szövetkezeti formák meghonosítása és elterjesztése Kárpátalján

A falugazdászok a különböző vidékfejlesztési programok gyakorlati végrehajtói

Szakismeret mindenkinek

 • A program keretében a téli időszakban előadásokat, tanfolyamokat tartunk a falvakban, így biztosítjuk a gazdálkodók számára az elméleti alapismereteket.
 • A termesztési időszakban helyszíni szaktanácsadás formájában segítenek a szaktanácsadók a gazdáknak az aktuális problémák megoldásában.
 • Heti rendszerességgel közlünk cikkeket a legnagyobb példányszámú magyar nyelvű megyei lapokban.
 • A szakmai tanulmányutakon lehetőséget kapnak a gazdák, hogy megismerkedjenek a legkorszerűbb termesztési technológiákkal, új fajtákkal, növényvédelmi eljárásokkal, állattenyésztési ismeretekkel, stb.
 • Egy weboldal létrehozása és fenntartása által folyamatosan elérhetővé tudjuk tenni a legfontosabb információkat, gyors és szakszerű tanácsokkal tudjuk ellátni a gazdálkodókat. A közösségi oldalak segítségével elő tudjuk segíteni a gazdák összefogását.
 • Megyei szintű konferenciák keretében lehetőség  van nagy szakmai tekintélyű előadók meghívására, miközben alkalom nyílik a megye különböző régióból érkező gazdák számára, hogy megosszák egymással tapasztalataikat

Élő példa innovációs program

A "Szakismeret mindenkinek" program logikus folytatása. Igazán versenyképesek csak úgy tudnak maradni a kárpátaljai magyar családi gazdaságok, ha ukrajnai viszonylatban továbbra is élen járnak a modern termesztési technológiák bevezetése terén. Azonban a kárpátaljai gazdálkodók körében igen erős a „hiszem, ha látom” elv, tehát csak akkor lehet egy-egy újítás, korszerű termesztési technológia, stb. alkalmazásáról meggyőzni, ha saját szemével is meggyőződhet róla, hogy a hozzá hasonló szinten termelő gazdánál a dolog már működik. Azonban az úttörő szerepe igen nehéz, hisz a helyi adottságokhoz és lehetőségekhez kell adaptálni egy-egy ígéretesnek tűnő innovációt. Az innovációs program keretében azok a gazdák kapnának segítséget - kamatmentes hitel formájában - valamilyen újítás, korszerű termesztési technológia, stb. megvalósításához, akik már bizonyították szakértelmüket és rátermettségüket.