Rólunk

1209033_215844181914647_505555107_n

A Kárpátaljai magyarság háromnegyed része falun él és próbál meg részben vagy egészében a mezőgazdasági termelésből megélni. Mivel faluhelyen rendkívül alacsony a munkahelyek száma, a vidéki lakosság tömegei kényszerülnek rá, hogy külföldön dolgozva keressék meg a család fenntartására szükséges összeget. Ez sok esetben a végleges kivándorláshoz vezet. A tapasztalat azt mutatja, hogy azokban a magyar falvakban, ahol sikerült kialakítani életképes családi gazdaságokat ez a folyamat leállt. Tehát a kárpátaljai magyarság megmaradásának egyik záloga az életképes, magas színvonalú családi gazdaságok létrejötte és fejlődése.

A családi gazdaságok gyorsabb térnyerését azonban akadályozza a szakismeretek, termelési tapasztalatok, piaci ismeretek valamint a családi gazdaság beindításához, fejlesztéséhez szükséges tőke hiánya. A Pro Agricultura Carpatika alapítvány által kidolgozott programok ezeknek a problémáknak az orvoslására lettek kidolgozva.

A kárpátaljai mezőgazdasági viszonyok sajátosságai egy sajátos feladatokat ellátó falugazdász-hálózat kiépítését teszi szükségessé. A hagyományos falugazdász hálózatok fő feladata a különböző állami és EU-s támogatások eljutásának segítése a mezőgazdasági termelőkhöz, a gazdák felkészítése a támogatások igénybevételére. Mivel Ukrajnában nincs – és a közeljövőben nem is várható – reális, a családi gazdálkodók szintjére eljutó állami mezőgazdasági támogatási rendszer, az EU-ba történő belépés középtávon sem realitás, a létrehozott falugazdász hálózat az alábbi főbb feladatokat látja el:

  • életképes családi gazdaságok létrejöttének elősegítése
  • a létrejött családi gazdaságok fejlesztése
  • a gazdák szakmai ismereteinek növelése
  • korszerű, hatékony és környezetbarát technológiák meghonosítása és elterjesztése
  • a gazdálkodók segítése a különböző pályázatokban és szociális programokban, való részvételben
  • a korszerű, európai típusú szövetkezeti formák meghonosítása és elterjesztése Kárpátalján

Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke 2015. augusztus 18-án a Külhoni Magyarságért Díjjal tüntette ki a “Pro Agricultura Carpatika” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítványt.

“Mindenekelőtt büszkeséget éreztünk. Ugyanakkor tisztában vagyunk vele, hogy ezt a kitüntetést valójában nem mi kaptuk, hanem azoknak a kárpátaljai gazdáknak a sokasága, akik itthon maradtak, minden körülmények között kitartanak, folytatják áldozatos munkájukat, őrzik a földet és a magyar szót. Ha mi ebben segíteni tudtunk nekik, ha erre valaki felfigyelt, s úgy gondolta, hogy amit csinálunk, az helyes, előreviszi a közös ügyet – egyrészről a termesztés színvonalának az emelését, másrészről a kárpátaljai magyarságnak a szülőföldjén való megtartását –, akkor köszönjük, nagy megtiszteltetésnek érezzük a díjat.” – nyilatkozta a díj átadását követően Hidi László, az alapítvány elnöke.