A szamóca tőpusztulása

A szamóca tőpusztulása

A tavaszi napsugarak hatására, különösen, ha fóliatakarással rá is segítünk a természetnek, intenzíven beindul a szamócabokrok fejlődése. Szakmai ártalom, hogy ilyenkor a gazdák nem a szép állományban gyönyörködnek, hanem aggódva figyelik a gyengébb, láthatóan visszamaradottabb foltokat, ne adj’ Isten, a kipusztult töveket. Sajnos, az aggódásuk sokszor nem alaptalan, hisz az intenzív, monokultúrában termesztett szamócaállományokban egyre gyakoribbak a különböző tőpusztulást okozó betegségek.

Tovább

Első nap: Minden, ami szamóca!

Első nap: Minden, ami szamóca!

Immár hagyományossá vált, hogy a mezőgazdasági év végén – az új szezon kezdete előtt a Pro Agricultura Carpatika Alapítvány gazdaképző szakmai konferenciasorozatot tart az éppen aktuális témákban. A tavalyi évben az Egan Ede gazdaságfejlesztési pályázatokhoz kapcsolódóan kerül sor ezek megrendezésre, s a tematikájuk is ennek volt alárendelve. Akkor a fő cél az volt, hogy bemutassuk a gazdáknak a hajtatás-, szamócatermesztés és gyümölcsösök fejlesztésének, korszerűsítésének alapjait, a pályázati lehetőségeket ezek megvalósítására, valamint, hogy összehozzuk a gazdákat az ehhez szükséges eszközök forgalmazóival. Hála Istennek, nagyon sok gazda fantáziáját megmozgatták az ott hallottak, s nagy számban adtak be pályázatokat fóliás berendezések fejlesztésére, korszerű szamócaültetvények és gyümölcsösök telepítésére is.

Tovább

A szamóca telepítéséről

A szamóca telepítéséről

Még a szamócaszezon közepén az egyik termelő elkeseredetten panaszolta, hogy az ő szamócája alig terem, de még virág is alig van rajta. Pedig ugyanolyan fajtát ültetett, szinte ugyanúgy csinált mindent, mint a sógora, aki többszörösét szedi le ugyanannyi területről. A „szinte” annyit jelentett, hogy három héttel megkésett az ültettetéssel. De biztos benne, hogy nem az az ok, hisz olyan szépen megfogantak a palántái, és a lombozata semmivel sem kisebb, mint a másik táblán. Csak hosszas beszélgetés után tudtam meggyőzni arról, hogy bizony a szamócatermesztésben, pontosabban az első szedési év terméshozamában óriási jelentősége van a telepítés időzítésének.

Tovább

A telepítés előtti vegyszeres gyomirtásról

A telepítés előtti vegyszeres gyomirtásról

Örvendetesen növekszik azon családok száma, akik vidékünk sajátos mikroklímáját kihasználva szamócatermesztéssel foglalkoznak. A múlt század 70-es, 80-as évek termesztési technológiájához képest természetesen nagyot fejlődött a világ. Teret hódítottak a kemény húsú, jól szállítható fajták, ezzel együtt e fajták által megkövetelt intenzív termesztési technológia. Azonban a sikeres, pénzügyileg is eredményes termesztés alapfeltétele a fent említett termesztési technológia minél teljesebb betartása a telepítés előkészítésétől az állomány felszámolásáig.

Tovább

A lombozat eltávolításáról

A lombozat eltávolításáról

Lezajlott az idei szamócaszezon is. Sok termelőnek egy „kicsit keserű maradt a szája íze” a tavaszi fagykár és a viszonylag nyomott árak miatt. Azonban nincs megállás, az állományt nem lehet a sorsára hagyni. Most, közvetlenül a szüret után jött el az ideje a lombozat eltávolításának. A szamóca lombozatához tartoznak a lomblevelek és az indák.

Tovább